ADHD Coach

De aanpak van Coaching Lisse is “anders dan anders”. Kenmerkend is dat we vooral oplossingsgericht werken; we kijken naar wat je wel kunt beïnvloeden in plaats van alleen maar naar het probleem te kijken. Jij als persoon staat centraal, niet je omgeving of alleen je vaardigheden. Verandering vindt plaats op niveau van identiteit in plaats van alleen op gedragsniveau. En we gaan er van uit dat er niet 1 oplossing is die voor iedereen geldt. Opzoek naar de sleutel voor jezelf!

Volgens medici is AD(H)D iets dat niet overgaat. Zolang je dat gelooft zit je in een situatie die je weinig uitdaagt om te kijken wat je zelf kan veranderen. Een groot deel van de problemen die mensen met AD(H)D ervaren heeft eigenlijk niet echt met ADHD te maken, maar met alles dat erop volgt. We noemen dat gevolgschade en die bestaat uit de onzekerheid, boosheid, gefrustreerdheid of angst die het gevolg is geworden van ‘anders’ doen en daarin afgewezen worden.

Bij de coaching nemen we zoals gezegd je eigen persoonlijke verhaal als uitgangspunt. De eerste keer zullen we dan ook vragen stellen over het verleden. Niet met de intentie om daar nog eens diep op in te gaan, maar om te kijken hoe je tot nu toe gefunctioneerd hebt en met welke knoppen op jouw mentale dashboard we daar desgewenst verandering in kunnen brengen. De coaching verloopt in grote lijnen volgens de volgende structuur, maar er is alle ruimte om daar van af te wijken als dat nodig blijkt.

  1. Kennismaking
  2. Hulpbronnen activeren
  3. Doelen stellen & realiseren
  4. Tussentijdse evaluatie en reflectie
  5. Wat is voelen eigenlijk?
  6. Hoe wordt de omgeving waargenomen?
  7. Tegeltjes en regeltjes
  8. Persoonlijke thema’s
  9. Toekomst
  10. Afronding/eind evaluatie

Zoals je ziet is er ook ruimte voor het bespreken van eigen thema’s en specifieke vragen. De ervaring leert dat AD(H)D specifieke problemen oplevert op het vlak van informatie verwerken (dingen niet afmaken, geen rust ervaren, etc.) en vaak ook sociale problemen (gepest in de schooltijd, partner-relatie, opvoeding, etc.). We proberen in de coaching een uitgebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg.

De coaching draait erom beter in het heden en de toekomst te functioneren en soms s het nodig om daarbij de rugzak die je in het verleden gevuld hebt wat te legen.

Praktische informatie

In onze coaching gebruiken we veel verschillende methoden, waaronder NLP (Neuro-Linguïstisch-Programmeren), Systemisch Werk, Oplossingsgericht Werken en traumawerk. Er worden steeds meer benaderingen ontdekt die voor mensen succesvol blijken te zijn. Wij gebruiken datgene wat voor jou blijkt te werken en maken dat onderdeel van de coaching.

Wilt u weten wat Coaching Lisse voor u kan betekenen?
Neem gerust contact op!