Technieken

Systemisch Werk

gaat over de invloed van systemen op individueel gedrag én hoe je daarbij richting een oplossing kunt werken. Veel vraagstukken staan niet op zichzelf en hebben óók te maken met (familie) systemen en interactie daarbinnen. Echte eye-openers als het gaat om jouw invloed op systemen en andersom.

Somatic Experience

Deze methode is ontwikkeld door Peter Levine, bioloog van oorsprong. S.E. houdt zich bezig met de vraag hoe je overprikkeling van het brein kunt verminderen. Veel mensen staan iets te veel in de startblokken, de vecht-vluchtrespons zoals deze biologisch verklaarbaar is. Van daaruit maken mensen vaak niet-functionele keuzes en stappen. S.E. maakt het mogelijk het brein weer tot rust te laten komen.

Solution Focused Brief Therapy (oplossingsgericht werken)

gaat over de vraag ‘Richt je je op wat je wil, of op wat je niet wil?’ Of ‘Wat je water geeft groeit’. Hoe meer je je kunt verbinden met je gewenste resultaat, succes en wenselijke oplossingen, hoe meer dit een onderdeel zal worden van je ‘wereldmodel’. Wij noemen het ook wel ‘out of the box’-denken.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

is een wereldwijd toegepaste methode voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie. NLP wordt succesvol gebruikt in het onderwijs en het bedrijfsleven, voor persoonlijke ontwikkeling of juist zakelijk succes. NLP gaat niet over de inhoud, maar over de structuur van communicatie.
Meer lezen over NLP? Kijk op: NLP op Wikipedia

Miltontaal

Het uitgangspunt hiervan is om mensen, middels een specifieke vorm van abstract taalgebruik, zodanig voor suggesties vatbaar te maken dat ze meer in contact komen met hulpbronnen en daardoor mogelijkheden aangereikt krijgen die daarvoor niet beschikbaar leken.

Diverse leermodellen

Verschillende mensen hebben verschillende manieren van leren en informatie opnemen. In het onderwijs wordt daar niet altijd evenveel rekening mee gehouden. In onze opleidingen doen we dat wel én leren we de cursisten dit ook zelf te gebruiken. O.a. Bandura, gestaltpsychologie, Kolb en Maslow.