De Eigen Wijze Leerschool

Gedrag- en leerproblemen op school

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een sprong in het diepe. Ineens hebben zij veel meer vakken waar ze huiswerk voor krijgen, vaak voor elk vak een andere leerkracht en moeten van de één op andere dag meester zijn in het plannen en organiseren van het huiswerk.

Deze overgang is voor alle leerlingen groot en voor allemaal wennen. Ook voor de docenten die jaarlijks starten met de nieuwe leerlingen. Samen vinden ze de weg en wordt er geleerd van elkaar. De meeste leerlingen leren op deze wijze steeds zelfstandiger leren.

Hoe docenten, ouders, leerlingen, begeleiders en anderen hun best ook doen, er blijven altijd leerlingen die net iets meer moeite hebben met de overgang van de basisschool naar de middelbare school dan andere leerlingen.

Kenmerken

De leerlingen die moeite hebben met o.a. het zelfstandig leren, kunnen kenmerken vertonen die lijken te passen bij het beeld van bijvoorbeeld: AD(H)D, PDD-Nos, dyslexie, dyscalculie, etc. Een aantal van deze kenmerken zijn:

• Concentratieproblemen
• Spreken vanuit emotie
• Springen van de hak op de tak
• Sociaal onhandig gedrag
• Overal excuses voor
• Werken chaotisch
• Onzeker
• Kort lontje
• Spreken voor hun beurt
• Lijken ongemotiveerd

De leerlingen vallen ieder op hun eigen wijze manier op.
De uitspraak: “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit”, zullen velen dan ook herkennen.

Hoe komt het dat deze groep leerlingen deze kenmerken hebben?

Het antwoord is simpel. Deze leerlingen leren mogelijk anders! De informatie wordt anders verwerkt (in het brein). Door de structuur en aandacht op de basisschool kan het zijn dat de leerling daar minder opviel. Op de middelbare school wordt wat anders van de leerlingen verwacht, waardoor de problemen tot uiting komen.

Andere oorzaken

Andere oorzaken van gedrag- en/of leerproblemen kunnen zijn:
o Voorkeur van leren is visueel, krijgen les in woorden (beelddenken)
o Ontbreken van overzicht
o Door prikkels niet kunnen concentreren
o Hoog gevoeligheid
o Emotieregulatie uit balans
o Aandacht niet of nauwelijks kunnen richten
o Niet goed weten wat de eerste stap is om aan het werk te gaan (taakinitiatie)
o Ontbreken van gevoel van tijd
o Moeite met organiseren
o Werkgeheugen onderontwikkeld
o Onvermogen om na te denken voor je iets doet
o Moeite met veranderingen en tegenslag
o Leren op onjuist niveau
o Problemen met de motoriek
o Fixatie disparatie

Deze problemen kunnen vervolgens zichtbaar worden in ander gedrag en/of zoals bij eerder genoemde kenmerken beschreven.

De Eigen Wijze Leerschool

Coaching Lisse heeft de training De Eigen Wijze Leerschool ontwikkeld voor leerlingen met gedrag- en/of leerproblemen op de middelbare school.

De training kan wekelijks op school worden gegeven en bestaat uit totaal 10 bijeenkomsten van 2 uur. Het maximaal aantal leerlingen per groep is 6.

Met de training De Eigen Wijze Leerschool ontdekken de leerlingen:
• wat een eigen voorkeursysteem van denken is
• welke invloed prikkels hebben op gedrag en hoe daar mee om te gaan
• wat een ‘vol hoofd’ inhoudt en hoe je deze kunt ‘legen’
• het verschil in lezen en spellen (wat zijn letters eigenlijk en wat kun je ermee)
• het verschil in cijfers en getallen (wat zijn cijfers eigenlijk en wat kun je ermee)
• een leermethode die bij hen past

Deze methode wordt vervolgens versterkt met studievaardigheden, aangevuld met coaching vanuit de kracht van ADHD! Hieronder valt: op een eigen wijze leren plannen en organiseren van het huiswerk, sneller en met focus leren lezen, mindmappen en andere geheugentechnieken.

Na de training zullen de leerlingen:
• beter in staat zijn om op hun eigen wijze manier verder aan de slag te gaan op school
• emoties beter beheersen
• meer inzicht hebben in hun eigen wijze manier van denken en voelen
• meer invloed hebben op eigen gedrag
• zelfstandiger kunnen plannen
• zelfstandiger kunnen leren
• werken met leervaardigheden die bij hen past en daarmee doelgericht aan de slag kunnen gaan.

Een mooie bijkomstigheid van deze training is dat de leerlingen bewust worden van de oorzaken en gevolgen van gedrag en op hun Eigen Wijze zelfstandiger en met vertrouwen leuker, sneller en makkelijker ‘leren’ leren in minder tijd.

Neem voor aanmelding, meer informatie en mogelijkheden gerust contact op met Coaching Lisse!

Mildred van het Schip

ADHD Coach
Individueel begeleider
(ASS, ADHD)
Trainer