Extra informatie m.b.t. tarieven

Alles begint altijd eerst met een kennismaking, want een klik vind ik belangrijk.

De kosten van de begeleiding bedragen € 75,- per consult.  Bij een werkgeverstraject werk ik op offertebasis en worden er andere tarieven gehanteerd.

  1. In sommige gevallen is het mogelijk (een gedeelte van) de kosten voor de begeleiding te betalen uit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf begeleiding in kunt kopen. Met dit bedrag kun je zelf kiezen welke begeleiding je wilt.
  1. Ook kun je eventueel de kosten bij je belastingaangifte opvoeren als ziektekosten.
  1. Sommige mensen krijgen van hun werkgever een vergoeding omdat onze begeleiding zich ook kan richten op beter functioneren in je werk.
  1. Een behandelingstraject door een coach kan voor de zorgverzekeraar schadelastbeperking opleveren. Je kunt daarom proberen om je kosten te verhalen bij je zorgverzekeraar. Je dient dan een verzoek in te dienen op basis van hun coulanceregeling.

Duur? Sommige mensen vinden coaching duur. En natuurlijk is € 75,- best een bedrag!

Realiseer je ook:

  • dat deze begeleiding al binnen 1 of 2 afspraken merkbaar verschil moet maken;
  • dat ik niet aan eindeloze trajecten van tientallen sessies doe;
  • dat uit onderzoek blijkt dat vaak als mensen de kosten zelf dragen en het niet vergoed krijgen, ze betere resultaten behalen. Over hoe dat precies werkt kan ik natuurlijk geen sluitende verklaring geven. Maar als het je veel kost, zorg je kennelijk nog beter dat het je dat waard is! Omdat Coaching Lisse een particulier initiatief is worden de kosten voor coaching helaas (nog) niet vergoed. Om de kosten beheersbaar te houden wordt er niet wekelijks gecoacht. Dit zal ik uitleggen tijdens de eerste afspraak (het kennismakingsgesprek).