“Mijn kind is anders!”

Hebben anderen dat nou ook?

Dat is een vraag die ouders zichzelf nog wel eens stellen en zo ja, hoe gaan we daar dan mee om?
Kinderen kunnen zich soms anders uiten of gedragen, waardoor jij je als ouder een aantal vragen gaat stellen:

  • Zie ik het nou goed?
  • Wat gebeurt er nou?
  • Hebben anderen dat nou ook?
  • Doe ik wat verkeerd?
Ook vragen als:
  • Moet ik wel of geen diagnose laten stellen?
  • Welke keuze moet ik nou maken: wel of geen medicatie?
De drempel om hierover te praten bij een huisarts, leerkracht, etc. ligt vaak erg hoog. Binnen de kring van familie, vrienden of kennissen wordt soms gemeld dat je spoken ziet of wordt er gezegd dat het wel mee valt en er niets aan de hand is.Ondanks deze reacties blijft toch vaak dat onrustige gevoel en de twijfel, want per slot van rekening heb jij je kind iedere dag om je heen en ziet als geen ander wat er gebeurt.

Herkenbaar?

Mildred bijeenkomst Mijn kind is anders site
Woensdag 5 juni 2013 staat de huiskamer van het Centrum voor Jeugd en Gezin Lisse open voor ouders, verzorgers en overige geïnteresseerden. Tussen 09.30 en 11.30 uur kunt u, onder begeleiding van Mildred van het Schip, moeder, AD(H)D-coach, coach/trainer Ik leer anders, ervaring- en gedragsdeskundige, een gesprek aan gaan met andere ouders of verzorgers om ervaringen te delen en advies te vragen.

Een ieder is welkom, ook ouders van gediagnosticeerde kinderen met bijvoorbeeld: AD(H)D, ASS, PDD-NOS, dyslexie, etc.

De huiskamer staat open voor een ieder die advies wil of in contact wil komen met lotgenoten.

Locatie: Huiskamer Centrum voor Jeugd en Gezin

Grachtweg 38, 2161 HN  Lisse

Tot woensdagochtend 5 juni 2013!