Leerproblemen aanpakken bij de oorzaak!

Ieder kind dat geboren wordt mag zich in zijn eigen tempo ontwikkelen.
Het eerste lachje wordt met veel enthousiasme ontvangen en het brabbelen wordt door vele ouders met liefde nagedaan.
Wanneer een kind zich voor het eerst omrolt, kruipt, gaat staan of zelfs het eerste stapje zet volgt er een luid applaus en de aanmoedigingen zijn overweldigend.

Vanaf het vierde jaar gaan kinderen in Nederland naar school en aldaar worden de beginselen van de schoolregels aangeleerd.
Een gemiddelde school start vanaf groep 3 met educatie in het leren lezen en schrijven en het vervolg kunt u inmiddels zelf invullen.

Dyslexie

Wanneer een kind moeite heeft met lezen en schrijven wordt er van alles uit de kast gehaald om het kind op school te ondersteunen. Veel leeskilometers maken, dan komt het wel goed.
Het kind meldt dat de letters niet op één plek blijven staan en sommige letters draaien zelfs steeds om. Het kind wordt getest en krijgt te horen dat het dyslexie heeft.
Blijven oefenen is het advies!

Persoonlijk durf ik te zeggen dat dyslexie een naam is voor bepaalde leerproblemen, maar dat dyslexie eigenlijk niet bestaat. Misschien krijg ik met deze uitspraak heel onderwijzend Nederland (en daarbuiten) over mij heen, maar ik ga het proberen uit te leggen.

Ieder mens is uniek en heeft een eigen manier van informatieverwerking.
Neem bijvoorbeeld een architect. Een architect loopt in gedachten al om en door een huis heen, zonder dat deze architect überhaupt een lijn op papier heeft gezet. Wanneer het plaatje in zijn hoofd klopt, dan tekent de architect het huis, waarbij geen enkel detail ontbreekt.
Een kind dat ook driedimensionaal kan denken kan dat ook met letters. Neem de b d p en q.
Deze letters zijn wat de vorm betreft vier dezelfde letters. Ga er maar aan staan! Dit kind dat net als de architect een talent bezit heeft dus een andere techniek nodig dan een kind waarbij dit talent mogelijk ontbreekt.

Een kunstenaar, neem een schilder, heeft een plaatje in zijn hoofd van een stuk natuurgebied en schildert dit op zijn doek. Deze schilder kan dit zo levensecht, waardoor het schilderij zo gewild wordt dat er zelfs posters van worden gedrukt voor de verkoop. Zo kan een ieder die dat wil genieten van het talent van deze schilder.
Een kind dat net als deze schilder ook in beelden denkt kan bij het voorlezen wel eens heel wat anders zeggen dan dat er staat. Neem het woord vader. Een kind dat in beelden denkt en aan het voorlezen is, ziet het verhaal als een soort film in zijn hoofd. Wanneer hij voorleest en het woord vader tegenkomt, kan het zijn dat hij zijn vader voor zich ziet en in plaats van het woord vader het woord papa zegt.
Wanneer u een boek leest, bijvoorbeeld Harry Potter, en u helemaal in het boek op gaat, vliegt u dan ook niet mee tijdens een potje Zwerkbal?
Een kind dat in beelden denkt heeft een ontzettend groot talent, maar kan moeite hebben met het woordelijk lesgeven binnen het onderwijs.
Met een kleine tip en korte uitleg kan dit kind het zelfvertrouwen behouden en op zijn  of haar eigen(wijze) manier leren.

Een laatste voorbeeld. Ieder gezond mens wordt geboren met twee ogen. Het grappige is dat we twee ogen hebben, maar door de samenwerking van de ogen en ons brein wordt het 1 plaatje dat je we waarnemen. Wanneer de ogen niet helemaal goed kunnen samenwerken, kunnen er problemen ontstaan, zoals dansende letters, woorden of zinnen die wegvallen, etc. Met kleine oefeningen en/of hulpmiddelen is het in vele gevallen mogelijk de samenwerking van de ogen te herstellen.

Stel u bent een kind in bovenstaande voorbeelden?
Wilt u dan geen oplossing vinden en zo ook het zelfvertrouwen van het kind te behouden?!

Mildred van het Schip
Coaching Lisse

logo ik leer anders coach logo_certificering opweg_banner_7