Tarieven

Tarieven, lokaties & betalingsvoorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van Coaching Lisse:

Prijsopgave particulieren is inclusief 21% btw.

 • Volwassenen coaching particulier per consult € 75,-
 • Individuele begeleiding op maat per consult in overleg.

De coachgesprekken en trainingen vinden plaats op locatie:

Floralis, Floralisplein 69 te Lisse
‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4 te Lisse
Bedrijvencentrum De Framboos, Frambozenweg 1 te Leiden

Individuelebegeleiding vindt plaats op uw woonadres.

<<Extra informatie m.b.t. tarieven >>

Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald.
 • Reclames dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te maken.
 • Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het
  verzoek om binnen één week te betalen.
 • Indien u na de herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om
  binnen één week de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal verhoogd worden met € 15,00
  aan administratiekosten.
 • Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden
  met het verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met € 25,00
  aan administratiekosten.
 • Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven
  middels een incassobureau.
 • U bent in het geval van overdracht aan het incassobureau wettelijke rente en buitengerechtelijke incasso verschuldigd.
Mildred van het Schip

ADHD Coach
Individueel begeleider
(ASS, ADHD)
Trainer